Professor


Associate Professor
Ryota Morikawa


Assistant Professor
Yoh Noguchi


Visiting Researcher
Hibiki Itoga
Shunsuke Kawai


Graduate Students
Motokuni Nakajima
Atsushi Baba
Mebuki Furumi
Shota Takahashi
Hiromu Yanagawa
Masako Fukazawa
Kosuke Nariyama
Shu Satoh
Kaito Tsuchiya


Undergraduate Students
Shizuku Aikawa
Yuri Akimoto
Masaki Oda
Mami Sekine
Rikuto Watanabe
Ai Yamazaki
Chiawen Ying

↑ PAGE TOP